โครงการต่างๆ

กิจกรรมนิทรรศการและการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)กับภูมิปัญญานานาชาติพันธุ์ อันเนื่องมาจากฝั่งธนบุรี”เนื่องในการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี ๒๕๖๖